Xứ sở thần kỳ. Việc đéo gì cũng có thể xảy ra: ngập đường ngập phố là xưa rồi.

Người Hà Nội ‘bơi’ trên cầu Vĩnh Tuy trong cơn mưa giờ tan tầm ảnh 2
Mưa khoảng 30 phút thì cầu Vĩnh Tuy phần giai đoạn 2 bắt đầu ngập trắng nước
 
Do rác thôi, dễ xử lý.
Nhà nào có thanh niên, khuyến khích tham gia đội xung kích, dũng sĩ diệt rác, phát bao phát gắp cho các cháu.
Khi thấy trời chuyển mưa, cháu nào đang ở nhà thì chạy đến các vị trí lỗ thoát nước (cấp cho mỗi đội một bản đồ lỗ thoát nước trên địa bàn của mình), tới gắp dọn rác nếu có.
Mưa xuống, nhà nhà lại vui tươi, loa phường lên nhạc.
Kẻ thù nào ta không chiến thắng
Triệu người ngày đêm đang cố gắng
Một vòng tay nối trọn Việt Nam
 
Người Hà Nội ‘bơi’ trên cầu Vĩnh Tuy trong cơn mưa giờ tan tầm ảnh 2
Mưa khoảng 30 phút thì cầu Vĩnh Tuy phần giai đoạn 2 bắt đầu ngập trắng nước

Mọi định lý vật lý đều sai ở đất nước tôi. Thật tuyệt vời :beauty:
 
Cứ chê mà không biết nghĩ là cả thế giới chưa có ai làm cầu trên con sông mà mưa ngập được cả. Chỉ có Việt Nam chúng ta là làm được.
 
Mày ní nuận chánh chị cao cấp goy mà hem ní nuận dc ca này hả :doubt:
Thế nước đang lên, lúc trước là tới bánh xe, nay tới cầu. Ngày không xa sẽ ngập tới thiên đình, Vinashin của ta đã đóng tàu chiến xịn sò, toàn quân toàn dân ta đã sẵn sàng làm cách mạng giải phóng thiên đình, dân tộc ta đi khum rì cản nổi nhé:matrix:
Ko phải là nướng dâng tới cầu mà là nước ngập trên cầu :vozvn (22):
 
Top