TUYỂN DỤNG TẠI HN

davidnina333

Bò lái xe
Có thằng nào muốn dấn chân vào bđs thổ cư không.
T đang định hướng sẵn phân khúc bán cho anh em, chỉ 1 dòng sản phẩm duy nhất. Không lan man.
Cm muốn tìm hiểu thì hộp t nhé. T chỉ việc tận tay.
 
Có thằng nào muốn dấn chân vào bđs thổ cư không.
T đang định hướng sẵn phân khúc bán cho anh em, chỉ 1 dòng sản phẩm duy nhất. Không lan man.
Cm muốn tìm hiểu thì hộp t nhé. T chỉ việc tận tay.
Làm thêm nghề tay trái dc ko mày
 
Có thằng nào muốn dấn chân vào bđs thổ cư không.
T đang định hướng sẵn phân khúc bán cho anh em, chỉ 1 dòng sản phẩm duy nhất. Không lan man.
Cm muốn tìm hiểu thì hộp t nhé. T chỉ việc tận tay.
Chỉ t với
 
Có thằng nào muốn dấn chân vào bđs thổ cư không.
T đang định hướng sẵn phân khúc bán cho anh em, chỉ 1 dòng sản phẩm duy nhất. Không lan man.
Cm muốn tìm hiểu thì hộp t nhé. T chỉ việc tận tay.
t mới thất nghiệp từ ra tết tới h,cũng đang muốn kiếm việc
 
Top