Tìm Việc Tìm anh em ở Hà Nội mảng Black Advertising Facebook. Team MMO

- Hope -

Chú bộ đội
Ukraine
Dưới thềm 20 thằng ở Nam Định bị bắt vụ botnet thì tao cần tìm 3-4 ae về team làm tại HN.
Cũng là botnet nhưng không rải mà chỉ khai thác, botnet ngoại nhé, tao không làm vietnam.
Nhỏ lẻ thì không lo, to to mới bị dập nên anh em cứ thong thả làm. Anh em nào hứng thú tao nhận đào tạo đào scan tại HN luôn !
Có sẵn nhà tại Vinhomes Ocean Park 2. Máy móc đầy đủ cả nhưng vẫn yêu cầu anh em có 1 laptop cá nhân để xử lý công việc nhé !!!!
Tele @hopetele2
 
Dưới thềm 20 thằng ở Nam Định bị bắt vụ botnet thì tao cần tìm 3-4 ae về team làm tại HN.
Cũng là botnet nhưng không rải mà chỉ khai thác, botnet ngoại nhé, tao không làm vietnam.
Nhỏ lẻ thì không lo, to to mới bị dập nên anh em cứ thong thả làm. Anh em nào hứng thú tao nhận đào tạo đào scan tại HN luôn !
Có sẵn nhà tại Vinhomes Ocean Park 2. Máy móc đầy đủ cả nhưng vẫn yêu cầu anh em có 1 laptop cá nhân để xử lý công việc nhé !!!!
Tele @hopetele2
chưa biết gì có dc ko m?
 
chưa biết gì có dc ko m?
Chưa biết thì nên tìm hiểu kiến thức nền đã, đừng đâm vào mảng black luôn làm gì vì tư duy của mảng black cần là rất lớn. Không vận hành như một cái máy được mà cần đến cái não nhiều, mảng nào dễ kiếm nhưng cũng dễ chết, chết ở nhiều cách khác nhau từ pháp luật cho đến tài chính mày có thể gãy bất cứ lúc nào thì nên phải có tư duy và kiến thức nền mới vào mảng này được
 
Chưa biết thì nên tìm hiểu kiến thức nền đã, đừng đâm vào mảng black luôn làm gì vì tư duy của mảng black cần là rất lớn. Không vận hành như một cái máy được mà cần đến cái não nhiều, mảng nào dễ kiếm nhưng cũng dễ chết, chết ở nhiều cách khác nhau từ pháp luật cho đến tài chính mày có thể gãy bất cứ lúc nào thì nên phải có tư duy và kiến thức nền mới vào mảng này được
đào tạo luôn ko m :(
 
Dưới thềm 20 thằng ở Nam Định bị bắt vụ botnet thì tao cần tìm 3-4 ae về team làm tại HN.
Cũng là botnet nhưng không rải mà chỉ khai thác, botnet ngoại nhé, tao không làm vietnam.
Nhỏ lẻ thì không lo, to to mới bị dập nên anh em cứ thong thả làm. Anh em nào hứng thú tao nhận đào tạo đào scan tại HN luôn !
Có sẵn nhà tại Vinhomes Ocean Park 2. Máy móc đầy đủ cả nhưng vẫn yêu cầu anh em có 1 laptop cá nhân để xử lý công việc nhé !!!!
Tele @hopetele2
Cán bộ thiếu chỉ tiêu à
 
Top