Thể loại ông bà già, anh chị em ruột , họ hàng, bạn bè không đem lại giá trị gì thì tốt nhất đừng giữ liên lạc

đồng ý nhưng mà lúc hoạn nạn thì những ng đó dễ có khả năng giúp mày hơn chứ tml . Đời ai biết trước dc . Chỉ có họ hàng bên nhà vợ là hãm lồn nhất thôi
 
đồng ý nhưng mà lúc hoạn nạn thì những ng đó dễ có khả năng giúp mày hơn chứ tml . Đời ai biết trước dc . Chỉ có họ hàng bên nhà vợ là hãm lồn nhất thôi
Xin avtar mày, pts nhìn nứng thế
 
Top