Có Video Thầy Thích Chân Quang chửi mấy thằng bán cafe là tạo nghiệp

Chùa chiềng, sư sãi giờ đéo khác gì lũ bán bổ ỉa vào mặt Đức Thế Tôn cả! Tao cũng là đạo Phật, nhưng địt con mẹ nó hình tượng của các vị cao tăng, ngộ đạo đâu rồi! Đơn cử như làm sư mà đi làm podcast "Yêu lành" thì ra thể thống gì? Làm sư không buông bỏ được trần tục, còn lậm vào tình cảm rồi đi giảng dạy tình cảm cho giới trẻ? Là cái gì thế? Phật có từng dạy chúng sanh cách yêu trai gái hồi nào thế? Còn mở mấy khoá tu ra, mời quý Phật tử vào tu xong hết khoá mở Lễ Hội EDM trong chùa, nhìn mà thấy tạp nham, chắc phát cho thiện nam, tín nữ mỗi đứa 1 viên thuốc lắc thì cả lũ thành Phật, thành thánh, thành Thập bát đồng nhân hết luôn!
 
Chùa chiềng, sư sãi giờ đéo khác gì lũ bán bổ ỉa vào mặt Đức Thế Tôn cả! Tao cũng là đạo Phật, nhưng địt con mẹ nó hình tượng của các vị cao tăng, ngộ đạo đâu rồi! Đơn cử như làm sư mà đi làm podcast "Yêu lành" thì ra thể thống gì? Làm sư không buông bỏ được trần tục, còn lậm vào tình cảm rồi đi giảng dạy tình cảm cho giới trẻ? Là cái gì thế? Phật có từng dạy chúng sanh cách yêu trai gái hồi nào thế? Còn mở mấy khoá tu ra, mời quý Phật tử vào tu xong hết khoá mở Lễ Hội EDM trong chùa, nhìn mà thấy tạp nham, chắc phát cho thiện nam, tín nữ mỗi đứa 1 viên thuốc lắc thì cả lũ thành Phật, thành thánh, thành Thập bát đồng nhân hết luôn!
Kiểu này hả khầy ?

 
7NpBPx.jpg
Làm thầy chùa do kiếp trước làm thợ cắt tóc
 
Top