Live Tấu chương gửi ManhThuong tố cáo tên quan khâm sai đại thần vailonthat lạm quyền, vu khống, bắt người vô cớ, dùng chức quyền dọa nạt.

- Chỉ với một câu nghi vấn @Jimmyhoffa@Ahihi (không bằng không chứng) , tên quan này đã tự ý gắn mác lừa đảo cho Jimmy. Trong khi đó sự việc có kẻ tố cáo Jimmy lừa đảo đã diễn ra từ lâu và tên tố cáo không có bằng chứng xác đáng để chứng minh. Sự việc này có nhiều xamer đã theo dõi và xác nhận => Điều này thể hiện hắn là một tên ngu dốt nhưng thích lập công.

- Sau khi đôi co qua lại trong mật thư, hắn đã bắt Jimmi tống giam vào đại lao. Hôm nay bổn phủ muốn đòi công đạo, hắn tự cho mình thông minh rằng bổn phủ là phân thân của Jimmy, còn dọa nạt sẽ bắt giam ta.
@ManhThuong nếu không làm rõ chuyện này khó mà yên ổn lòng dân, giao diễn đàn cho một tên quan bất tài vô dụng quản lí thì mọi người có phục hay không?


 
- Chỉ với một câu nghi vấn @Jimmyhoffa@Ahihi (không bằng không chứng) , tên quan này đã tự ý gắn mác lừa đảo cho Jimmy. Trong khi đó sự việc có kẻ tố cáo Jimmy lừa đảo đã diễn ra từ lâu và tên tố cáo không có bằng chứng xác đáng để chứng minh. Sự việc này có nhiều xamer đã theo dõi và xác nhận => Điều này thể hiện hắn là một tên ngu dốt nhưng thích lập công.

- Sau khi đôi co qua lại trong mật thư, hắn đã bắt Jimmi tống giam vào đại lao. Hôm nay bổn phủ muốn đòi công đạo, hắn tự cho mình thông minh rằng bổn phủ là phân thân của Jimmy, còn dọa nạt sẽ bắt giam ta.
@ManhThuong nếu không làm rõ chuyện này khó mà yên ổn lòng dân, giao diễn đàn cho một tên quan bất tài vô dụng quản lí thì mọi người có phục hay không?


Súc vật óc chó lừa đảo như thằng kia với óc chó mày ban là đúng. Kêu cái mả cha mày óc chó súc vật
 
- Chỉ với một câu nghi vấn @Jimmyhoffa@Ahihi (không bằng không chứng) , tên quan này đã tự ý gắn mác lừa đảo cho Jimmy. Trong khi đó sự việc có kẻ tố cáo Jimmy lừa đảo đã diễn ra từ lâu và tên tố cáo không có bằng chứng xác đáng để chứng minh. Sự việc này có nhiều xamer đã theo dõi và xác nhận => Điều này thể hiện hắn là một tên ngu dốt nhưng thích lập công.

- Sau khi đôi co qua lại trong mật thư, hắn đã bắt Jimmi tống giam vào đại lao. Hôm nay bổn phủ muốn đòi công đạo, hắn tự cho mình thông minh rằng bổn phủ là phân thân của Jimmy, còn dọa nạt sẽ bắt giam ta.
@ManhThuong nếu không làm rõ chuyện này khó mà yên ổn lòng dân, giao diễn đàn cho một tên quan bất tài vô dụng quản lí thì mọi người có phục hay không?


Đm Bao đen thui mà này có Thương Phương Bảo Kiếm đâu chém trước Tâu sau. Khâm Thử
 
Top