Room tín dụng VIB

  • Tạo bởi Tạo bởi Amili
  • Start date Start date
AE xamer cần hỗ trợ ol đăng kí và ib zalo t hỗ trợ kê khai để ra thẻ tỉ lệ 90% nhé
 
tao hôm trc mới mở 1 cái, nó cho bằng hạn mức thẻ bên tech, haizz
 
Hôm trc cũng mở giúp 1 cái vib 75 củ, 1 cái tech 100 củ rồi để đấy
 
Top