Live Phát hiện ông già và bạn ổng đi chơi đĩ

LozTe

Sinh lý yếu
Ông già tao năm nay hơn 60 rồi, hôm rồi tao chạy grab, thấy dáng ai quen quen đi vào ks với 2 con cave

Tao bân khuân nên, lén núp mai phục ở gần đó , 1 lúc sau có 1 thằng cha nữa thag này bạn ông già tao, hay qua nhà tao nhậu

Dm lúc này tao nghi lắm rồi, ngồi đợi 1 lúc sau thì 2 con kia về trc, xong mới thấy 2 ông già ra sau

Giờ tính sao tụi mài, tao biết ông già tao tào lao nhậu nhẹt nhưng ko ngờ ổng chơi đĩ
 
mày phải vui vì ông hìa mày 60 mà vẫn còn ham chơi đĩ sức khoẻ tốt
 
Ông già tao năm nay hơn 60 rồi, hôm rồi tao chạy grab, thấy dáng ai quen quen đi vào ks với 2 con cave

Tao bân khuân nên, lén núp mai phục ở gần đó , 1 lúc sau có 1 thằng cha nữa thag này bạn ông già tao, hay qua nhà tao nhậu

Dm lúc này tao nghi lắm rồi, ngồi đợi 1 lúc sau thì 2 con kia về trc, xong mới thấy 2 ông già ra sau

Giờ tính sao tụi mài, tao biết ông già tao tào lao nhậu nhẹt nhưng ko ngờ ổng chơi đĩ
 
mày phải vui vì ông hìa mày 60 mà vẫn còn ham chơi đĩ sức khoẻ tốt
Đụ mẹ mài vk con già khú rồi còn chơi đĩ, vậy mà ngày thường lên mặt dạy đời lắm
 
Cụ còn sức khỏe thì để cụ đi đổi gió tí, chứ m muốn đến 60 tuổi còn tan nhà nát cửa nữa à. Coi như không thấy gì đi, t khuyên thật.
 
Mẹ mày đến tuổi ko đáp ứng đc nhu cầu thì ông đi xả ở ngoài thôi. Miễn là ông ấy bóc bánh trả tiền,ko dẫn gái gú về nhà rồi chửi bới vợ con
 
Ông già tao năm nay hơn 60 rồi, hôm rồi tao chạy grab, thấy dáng ai quen quen đi vào ks với 2 con cave

Tao bân khuân nên, lén núp mai phục ở gần đó , 1 lúc sau có 1 thằng cha nữa thag này bạn ông già tao, hay qua nhà tao nhậu

Dm lúc này tao nghi lắm rồi, ngồi đợi 1 lúc sau thì 2 con kia về trc, xong mới thấy 2 ông già ra sau

Giờ tính sao tụi mài, tao biết ông già tao tào lao nhậu nhẹt nhưng ko ngờ ổng chơi đĩ

Ước có 1 ông già thanh nhiên như thế 😂
 
Chim các cụ còn cứng
Cứ cho các cụ chơi
Các cụ chơi cụ chết
Con cháu các cụ chia
 
Top