Ông Trần Thanh Mẫn chỉ đạo hotboidn91 và songhan biến Đà Nẵng thành thiên đường mua sắm, nơi tiêu tiền thoải mái cho xàmer

Bò lái xe

Lồn phải lá han

Theo ông Trần Thanh Mẫn, Đà Nẵng phải biến thành chỗ tiêu tiền, thiên đường ăn uống, vui chơi giải trí, mua sắm cho các tỉnh miền Trung, khách du lịch quốc tế.​


Ông Trần Thanh Mẫn - Ảnh: GIA HÂN

Ông Trần Thanh Mẫn - Ảnh: GIA HÂN
Chiều 14-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết 119/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tháo gỡ vướng mắc cho Đà Nẵng phát triển​

Nêu ý kiến góp ý, Phó chủ tịch thường trực điều hành hoạt động Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay thời gian qua Đà Nẵng đã phát triển và nếu có các cơ chế, chính sách đặc thù, thành phố sẽ tiếp tục phát triển.
Ông cho rằng nội dung chính sách đề xuất thí điểm khá rộng, với 2 nhóm chính sách lớn, 30 cơ chế, chính sách cụ thể tác động đến ngân sách nhà nước, nguồn lực, nhiều pháp luật khác... Do đó, cần xác định quan điểm những gì đã chín, đã rõ, được thực tế kiểm nghiệm, chứng minh sẽ đưa vào, còn những gì chưa chín, chưa rõ tiếp tục nghiên cứu.
 

Theo ông Trần Thanh Mẫn, Đà Nẵng phải biến thành chỗ tiêu tiền, thiên đường ăn uống, vui chơi giải trí, mua sắm cho các tỉnh miền Trung, khách du lịch quốc tế.​


Ông Trần Thanh Mẫn - Ảnh: GIA HÂN

Ông Trần Thanh Mẫn - Ảnh: GIA HÂN
Chiều 14-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết 119/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tháo gỡ vướng mắc cho Đà Nẵng phát triển​

Nêu ý kiến góp ý, Phó chủ tịch thường trực điều hành hoạt động Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay thời gian qua Đà Nẵng đã phát triển và nếu có các cơ chế, chính sách đặc thù, thành phố sẽ tiếp tục phát triển.
Ông cho rằng nội dung chính sách đề xuất thí điểm khá rộng, với 2 nhóm chính sách lớn, 30 cơ chế, chính sách cụ thể tác động đến ngân sách nhà nước, nguồn lực, nhiều pháp luật khác... Do đó, cần xác định quan điểm những gì đã chín, đã rõ, được thực tế kiểm nghiệm, chứng minh sẽ đưa vào, còn những gì chưa chín, chưa rõ tiếp tục nghiên cứu.
Mẫn Ka nhìn mặt có vẻ bú liếm mạnh. Anh muốn rập khuôn Pattaya rồi. Chơi đi anh.
 
Đòa nẽng cứ theo chỉ đạo: ĐÀO - XÚC - MÚC bán thôi ! Đào là cave, xúc cho đĩ đực, mút cho gay lọ
 
Chủ tịch đã nói thẳng nói thật lâu rồi. Ở đâu cũng phải vậy thôi ! Muốn có tiền thì phải làm đĩ thôi ! Kkk !
 
Top