Ăn chơi Múi mít xa người yêu đã được tau địt ;)

Tao đã địt múi mít đó rồi tụi bay ê. Bót vãi cả chưởng. Vừa địt múi mít vừa bảo tau là anh làm ra nhiều nước thế. Còn rên ư ử. Khích thích vkl. 30p chơi trần. Gần ra mặc bao loại skinny vào và xuất trong đê mê.
Hiv rồi
 
Up video đi t xóc lọ. Mấy nay k có video xóc lọ rồi cấn vl
Tau ko quay nha tml. Tau địt sướng nên tập trung cảm nhận cảm giác cặc cọ âm đạo thôi. Đéo có thời gian quay để thể hiện đâu ;)
 
Tao đã địt múi mít đó rồi tụi bay ê. Bót vãi cả chưởng. Vừa địt múi mít vừa bảo tau là anh làm ra nhiều nước thế. Còn rên ư ử. Khích thích vkl. 30p chơi trần. Gần ra mặc bao loại skinny vào và xuất trong đê mê.
Rên ư ử mà đéo có hình. Mày tính lên xàm tấu hài tưởng tượng cho bọn tao sục cặc sao :vozvn (19): . Đéo có hình thì chỉ là xóc lọ ra bài thôi:vozvn (20):
 
sướng là việc của mày. Còn trần thì nói thật nguy cơ bệnh nhiều vcc. Chúc may mắn. Mít nào chứ. Tao quen đầy con 17 18 địt nhau như gà. Dính sùi hay lậu còn đéo biết. Chứ ở đó mà múi mít.
 
sướng là việc của mày. Còn trần thì nói thật nguy cơ bệnh nhiều vcc. Chúc may mắn. Mít nào chứ. Tao quen đầy con 17 18 địt nhau như gà. Dính sùi hay lậu còn đéo biết. Chứ ở đó mà múi mít.
OK mày. Tao thấy an toàn mới ịch đó :v
 
Tí ảnh chia sẻ tâm sự sau khi địt nè. Bót quá nên bị rát luôn. Bím này non vãi

 
Tao đã địt múi mít đó rồi tụi bay ê. Bót vãi cả chưởng. Vừa địt múi mít vừa bảo tau là anh làm ra nhiều nước thế. Còn rên ư ử. Khích thích vkl. 30p chơi trần. Gần ra mặc bao loại skinny vào và xuất trong đê mê.
Ko có ảnh ọt nói có chó nó tin .
 

Có thể bạn quan tâm

Top