Menu XAMVN 2024

ManhThuong

Đừng hỏi anh là ai
Sói Ca
United-States

Menu XAM 2024 ($ = đô La Mỹ )


0. Xoá chủ đề bất kỳ - trừ bài của admin/mods ( $500/bài)
1. Xoá comment bất kỳ ( $100/comment)
2. Đổi tên ( $100/lần)
3. Set tittle bất kỳ ( $100/lần)
4. Ghim nổi bật chủ đề trong 30 ngày ( $500/lần)
5. Nick có màu đỏ ( $1000/nick)
6. Kim bài miễn tử ( $2000/thẻ)
7. Khoá tài khoản bất kỳ ( trừ admin/mod/ người có công) ( $2000)
8. Vào team Checker VIP ( $200/tháng)
9. PGA/SGBB tự lên bài ( $500/bài) ( phải làm cái 16 trước)
10. Soup đăng bài ( $1000/bài) ( phải làm cái 15 trước)
11. Xem clip full Ninh Dương Lan Ngọc ( $500/lần)
12. Ân Xá tài khoản ( $500/lần)
13. Unlock bài viết ( $200)
14. Xoá tài khoản bất kỳ ( trừ admin/mod/ người có công) ( $5000)
15. Tích xanh $1500
16. Cọc thế thân $2000
17. Tittle: Đại Gia ( in hoa + màu đỏ) $1000/tittle
18. Mở tk mới $100 (dv đã dừng)
19. Quảng cáo dưới chữ ký $500
20. Làm mod tập sự $5000
21. Mở lại darkmode $100/lần
22. Chính chủ xin ban vĩnh viễn ( $500/tk)
23. Chính chủ xin xóa các bài viết ( $1000/lần)
24. Tìm kiếm thông tin trên Xàm ($50/lần)(dv đã dừng)
25. Lấy lại nút search ($100)(dv đã dừng)
26. Lên bài trong mục Khởi Nghiệp Cùng Xamvn ($50/thg)

($ = đô La Mỹ ) Cân đối xong thì nhắn tin @ManhThuong
 
Clip ninh dương lan ngọc có thật ko ngài? Để con nhịn tiền ăn sáng góp đủ cho ngài để xem
 
Đầu tư nhiều thì giờ cũng đến lúc lấy lại, tuy lui về làm người tử tế, vui thú điền viên nhưng tiền cũng phải kiếm:vozvn (1):. Manhthuong giáo chủ thiên thu vạn tuế, nhất thống giang hồ :boss: :boss:
 
Đầu tư nhiều thì giờ cũng đến lúc lấy lại, tuy lui về làm người tử tế, vui thú điền viên nhưng tiền cũng phải kiếm:vozvn (1):. ManhThuong giáo chủ thiên thu vạn tuế, nhất thống giang hồ :boss: :boss:
Ạn Uế, ạn ạn uế.
 

Qua tết âm lịch tao sẽ tăng 20% giá trong menu này để chống lạm phát​

Menu XAM 2024 ($ = đô La Mỹ )


0. Xoá chủ đề bất kỳ - trừ bài của admin/mods ( $500/bài)
1. Xoá comment bất kỳ ( $100/comment)
2. Đổi tên ( $100/lần)
3. Set tittle bất kỳ ( $100/lần)
4. Ghim nổi bật chủ đề trong 30 ngày ( $500/lần)
5. Nick có màu đỏ ( $1000/nick)
6. Kim bài miễn tử ( $2000/thẻ)
7. Khoá tài khoản bất kỳ ( trừ admin/mod/ người có công) ( $2000)
8. Vào team Checker VIP ( $200/tháng)
9. PGA/SGBB tự lên bài ( $500/bài) ( phải làm cái 16 trước)
10. Soup đăng bài ( $1000/bài) ( phải làm cái 15 trước)
11. Xem clip full Ninh Dương Lan Ngọc ( $500/lần)
12. Ân Xá tài khoản ( $500/lần)
13. Unlock bài viết ( $200)
14. Xoá tài khoản bất kỳ ( trừ admin/mod/ người có công) ( $5000)
15. Tích xanh $1500
16. Cọc thế thân $2000
17. Tittle: Đại Gia ( in hoa + màu đỏ) $1000/tittle
18. Mở tk mới $100 (dv đã dừng)
19. Quảng cáo dưới chữ ký $500
20. Làm mod tập sự $5000
21. Mở lại darkmode $100/lần
22. Chính chủ xin ban vĩnh viễn ( $500/tk)
23. Chính chủ xin xóa các bài viết ( $1000/lần)
24. Tìm kiếm thông tin trên Xàm ($50/lần)(dv đã dừng)
25. Lấy lại nút search ($100)(dv đã dừng)
26. Lên bài trong mục Khởi Nghiệp Cùng Xamvn ($50/thg)

($ = đô La Mỹ ) Cân đối xong thì nhắn tin @ManhThuong

photo-1-16146719454771945303234.jpg


.....
Cho hỏi giá đã bao gồm thuế chưa?
 
Top