Live Lạ kỳ camera giám sát khai thác khoáng sản ở khu tự trị dân tộc Thanh liên tục mất tín hiệu

Đấy là tính năng. K phải lỗi
Ma quỷ quấy phá quá.
Mất tín hiệu đúng quy trình nhé :vozvn (7):
"Thì khoáng sản sinh ra từ trường làm nhiễu camera chứ gì đâu", cán bụ nói. =))
Tau lạy các m, chớ can thiệp sâu vô lội bộ nác bạn, ảnh hưởng tới tềnh hĩu ngij vốn có dài lâu 2 đẻng ae 3 dưn tọc 2 nhà nác xhcn
Chxhcn raumania muôn năm
 
chắc lại bị thế lực thù địch phá hoại rồi, tội này bắt được phải tùng xẻo
 
Cam ở khu tự trị tiêu chuẩn nước ngoài, bộ khcn éo đủ tuổi thẩm định nhé ;))
 
Top