Hướng dẫn đào OTARA token - Được ủng hộ bởi sàn Remitano

virusshacker851

Khổ vì lồn
Bước 1 Lên CHPlay tìm, tải ứng dụng IMOTA ( có sẵn cho iOS và Android )
Bước 2 Đăng nhập bằng gmail.
Bước 3 Vào mục “OTARA” chọn vào viên đá quý để đào.
Người dùng có 3 phiên đào Otara mỗi ngày.
Phiên 1: 0:00 AM - 8:00 AM
Phiên 2: 8:01 AM - 4:00 PM
Phiên 3: 4:01 PM - 11:59 PM
Khi bọn mày nhập mã giới thiệu của tao : HP8IPByb
  • Nhận $5 (tạm khóa) sau khi tạo ví có mã giới thiệu.
  • Tích lũy phần thưởng $0.25 cho mỗi $1 phí giao dịch (bao gồm các giao dịch Swap, Gửi, giao dịch qua Browser và WalletConnect).
  • Mở khóa phần thưởng khi tích lũy được $10 và KYC level 2.
Khi bọn mày mời người khác bằng mã mời của mình sẽ nhận được.
  • Nhận ngay 5 USD (tạm khóa) với mỗi ví mới được tạo qua mã giới thiệu (thay vì $3 theo cơ chế cũ).
  • Tích luỹ phần thưởng $0.25 cho mỗi $1 phí giao dịch của tuyến dưới (bao gồm các giao dịch Swap, Gửi, giao dịch qua Browser và WalletConnect).
  • Phần thưởng của người giới thiệu sẽ được mở khóa khi tích lũy được $10 và KYC level 2.
Link bài viết mà tao trích dẫn ra: https:// www.imota.io/thong-bao-cap-nhat-chuong-trinh-gioi-thieu-ban-be-tren-vi-imota
Đây là các trang mạng xã hội cho tml nào muốn check scam hay không
Facebook: https: //www.facebook.com/imota.fanpage
Group: https:// www.facebook.com/groups/imotagroup
Telegram: https:// ****/imotagroup
Twitter: https:// twitter.com/Imota_app

Remitano chính thức trở thành đối tác chiến lược của Imota​

https://remitano.com /forum/vn/125352-remitano-chinh-thuc-tro-thanh-doi-tac-chien-luoc-cua-imota​

 
Top