Hot: Dẫn múi mít đi uống bia hơi

Thích Vét Máng

Già làng
Vietnam
Sau mỗi trận say, ẻm múi mít đều thề sẽ không bao giờ động vào bia rượu nữa.
Vẫn là nó hôm sau:
🤮

:dribble: :dribble: :dribble:

436243654_437834342336295_5762129484877019776_n.jpg
436106605_437834385669624_4074107796111249092_n.jpg
440363095_437834379002958_8822083214866684519_n.jpg
436302119_437834382336291_5188737225084715946_n.jpg
440378613_437834389002957_4675770116662494362_n.jpg
 
Top