Hỏi ngu, tại sao phải xưng con gọi thầy với sư?

CảmTửQuân

Đàn iem Duy Mạnh
Palestine
Khó chịu vl, bố mẹ tao kiểu bị lậm phật, kể cả với sư trẻ tuổi hơn cũng xưng con gọi thầy. Lúc mời sư thầy về cúng làm lễ tao hỗn vl, toàn cháu chào chú sư hay em chào anh thôi, đéo bao h xưng con gọi thầy, chúng mày thấy t hỗn không? :vozvn (22): :vozvn (22):
 
Top