Helpp

Đi bệnh viện da liễu khám đi. Bị ngay đó chữa trị tốn kém và lâu dài đó m.
 
Top