Live Đại diện giai cấp tiên phong lãnh đạo cách mạng - công nhân TP HCM: 'Nhà ở xã hội chỉ thấy trên tivi'

"Chúng tôi chỉ nghe nhà ở xã hội trên tivi, báo đài, thực sự không biết dự án ở đâu, mua thế nào, vay vốn ra sao" , chính xác là vậy, ngắn gọn, súc tích.

1 cán bộ lên tiếng trấn an: "Yên tâm đi các anh kiểu gì cũng có nhà thôi, ráng đợi vài chục năm nữa con cháu nó đốt cho vài chục căn, xuống đó mua cho thoải mái"

==> Giờ tầng lớp công nhân chỉ có đứng lên làm cách mạng, CCRD lần 2 thì mới có cửa chứ bọn độc tài nó nắm hết tài nguyên rồi còn đâu. Chừng nào dân ngu vẫn còn hy vọng chính quyền giúp mình thì tầm đấy còn khổ dài dài.
 
Do bọn 3 que, VT, thế lực thù địt...tụi nó mua hết nhà ở xã hội để chống phá điên cuồng thành tựu cách mạng, nhà nước. Tất cả là do bọn nó
 
Nhà ở xã hội mà vẫn có xe hơi thì chúng mày hiểu rồi đấy
 
Nhà tù cũng là 1 dạng Nhà ở xã hội. Thằng nào ý kiến sẽ được cấp 1 căn - Tâm Lô said
 
Dân gian quan thì tham, nếu có thay đổi thì tao nghĩ nên làm theo tư tưởng Tôn Trung Sơn, học thuyết tam dân, Quốc Dân Đảng.
 
Đến cái Liên đoàn lao động mà thằng ml đang đại diện phát biểu còn đéo phải là công đoàn độc lập, ăn cơm chúa múa theo chỉ đạo tối ngày thì hy vọng cc gì về độ khả thi của một dự án bình ổn an sinh xã hội, tiếp cận được với từng người lao động. =))
 
Sửa lần cuối:
Đến cái Liên đoàn lao động mà thằng ml đang đại diện phát biểu còn đéo phải là công đoàn độc lập, ăn cơm chúa múa theo chỉ đạo tối ngày thì hy vọng cc gì một dự án bình ổn an sinh xã hội tiếp cận được với từng người lao động. =))
Nô oăn lép bi hai
 
Top