Có Video Con trai chặt đầu cha Bình Thuận

Mấy thằng nam kì mọi rợ quá, bản tính bọn nó là luồn cúi cam chịu nên bục shadow thì rất man rợ. Bảo sao phải cống nạp cho miền Bắc
 
npCb4vo.png
th này còn có hẳn video bú đít color man mà
 
Dao thường ở nhà thì phải,nhưng không phải cứ dao bén là cắt cái bụp đâu,phải lựa thế này nọ nữa.Mày cắt cổ heo cái bụp thử đi rồi biết
Dm cái đoạn cứa cổ là vẫn còn nhận thức đó, dm nghĩ cảnh con dao mà cứ cứa cổ mình liên tục phải ns đau đớn liên tục
 
Top