Check sub @bibi1530

ShiroNagato

Trẩu tre
Có tml giới thiệu sub set được kèo với em hàng t đang mê. Mà giá 20m/4h, bảo t cọc trước 8.5m. Cọc bình thường k vấn đề nhưng tiền éo phải lá mít nên ngoi lên nhờ các tml tư vấn độ uy tín để t đưa chim cái. Nhắn bảo nó show uy tín bằng cách gửi đoạn chat nó với con hàng hay con hàng rep inbox t cũng bảo chịu. Ca khó
 
Có tml giới thiệu sub set được kèo với em hàng t đang mê. Mà giá 20m/4h, bảo t cọc trước 8.5m. Cọc bình thường k vấn đề nhưng tiền éo phải lá mít nên ngoi lên nhờ các tml tư vấn độ uy tín để t đưa chim cái. Nhắn bảo nó show uy tín bằng cách gửi đoạn chat nó với con hàng hay con hàng rep inbox t cũng bảo chịu. Ca khó
đm hàng gì 20m/4h//... phá quá.. 20 chơi cả tuần thay nhau 7 em ngon lành
 
Có tml giới thiệu sub set được kèo với em hàng t đang mê. Mà giá 20m/4h, bảo t cọc trước 8.5m. Cọc bình thường k vấn đề nhưng tiền éo phải lá mít nên ngoi lên nhờ các tml tư vấn độ uy tín để t đưa chim cái. Nhắn bảo nó show uy tín bằng cách gửi đoạn chat nó với con hàng hay con hàng rep inbox t cũng bảo chịu. Ca khó
tiền mày đúng lá mít
 
dcm những cái hàng trên 20 củ này đéo ai lên xàm tư vẫn, cno có đội dẫn đi hết rồi, chỉ đi qua má mì chứ đéo đâu deal trực tiếp
 
Có tml giới thiệu sub set được kèo với em hàng t đang mê. Mà giá 20m/4h, bảo t cọc trước 8.5m. Cọc bình thường k vấn đề nhưng tiền éo phải lá mít nên ngoi lên nhờ các tml tư vấn độ uy tín để t đưa chim cái. Nhắn bảo nó show uy tín bằng cách gửi đoạn chat nó với con hàng hay con hàng rep inbox t cũng bảo chịu. Ca khó
Con kia đâu t xem 20m/4h nó tnao? Có khi t lại đi r cũng nên :))
 
Top