Các Cang con đâu vào đây mà bảo vệ thánh của chúng mày

Thằng này mặt dày vô đối. Mấy bữa nữa nó sẽ đến gặp anh em đồng tu và thầy Minh Tuệ rồi lại giả tu.
Thầy hiền ko nỡ đuổi ai nên nó càng đc đà bôi tro trét trấu vào mặt thầy và pháp môn.
Đúng là botay, ko ai làm gì đc nó
 
Top