Có Video Anh Cảnh Miền Tây nhắn nhủ các Xamer nên lấy vợ sớm, đừng như anh :)))

Đụ đĩ mẹ, tao dân miền Tây, mà thằng này ngu quá! Nên giờ có hạn hán thì âu cũng là cái liễn! Tao là tao chọn nằm thẳng, đéo lấy vợ, đẻ con, là đã thấy thành công của đời người, sống ở xứ chó này ăn bao nhiêu cái bô cứt chưa đủ, vẫn muốn thế hệ sau ăn tiếp thì đúng là nghiệt súc! Có tiền cho con cái sau này sang tư bản thì hãy nghĩ tới chuyện đẻ đái! Không thì thôi, khuyên đẻ cái mả mẹ nó!
Giống thầy @thanhphomancity
 
Đụ mẹ lấy nhầm vợ còn khổ hơn 100 lần không lấy vợ. Tao lớn lơn trong hoàn cảnh vợ chồng cãi nhau, li thân hoặc bạo hành nên giờ lớn lên tao hơi bị sợ lấy nhầm con nào đểu lắm.
 
Sửa lần cuối:
Đụ mẹ lấy nhầm vợ còn khổ hơn 100 lần không lấy vợ. Tao lớn lơn trong hoàn cảnh vợ chồng cãi nhau, li thân hoặc hành nên giờ lớn lên tao hơi bị sợ lấy nhầm con nào đểu lắm.
Chỉ có ko lấy vợ là chắc ăn nhất
 
Top