Có Video Anh Cảnh Miền Tây nhắn nhủ các Xamer nên lấy vợ sớm, đừng như anh :)))

Đụ đĩ mẹ, tao dân miền Tây, mà thằng này ngu quá! Nên giờ có hạn hán thì âu cũng là cái liễn! Tao là tao chọn nằm thẳng, đéo lấy vợ, đẻ con, là đã thấy thành công của đời người, sống ở xứ chó này ăn bao nhiêu cái bô cứt chưa đủ, vẫn muốn thế hệ sau ăn tiếp thì đúng là nghiệt súc! Có tiền cho con cái sau này sang tư bản thì hãy nghĩ tới chuyện đẻ đái! Không thì thôi, khuyên đẻ cái mả mẹ nó!
 
Top