Ai var em bb này ở nguyễn trãi chưa

cúng đéo phải ngu mà đéo có thời gian luôn, đợt đấy đen quá gặp nó cái giải đen mà chán vl
Con nào k cf trc thì tao cho qua luôn
Đá xác định chơi thì phải có thời gian, ko có thời gian thì chơi làm đéo gì, sóc lọ cho nhanh
 
Định đi mà thấy mấy th m nói vậy đành thôi, vụt mấy e tơ sv vẫn ngon hơn
 
Top