Ai có nhu cầu mua nhà Hà Nội cứ gặp mình

Thocuhanoi123

Già trâu
Tất cả các bạn có nhu cầu mua nhà tại Hà Nội có thể gặp mình, đảm bảo tư vấn chắc nịch không lòng vòng, các bạn gặp trực tiếp chủ nhà đàm bán ép giá. Giá từ chủ nhà đưa ra ko qua cầu qua kèo nào cả. Mình làm tự do, mình sẽ chia lại 1 nửa hoa hồng chủ nhà trả cho mình. Vui vẻ không quạu.
 
Bank bên t đang có chương trình hỗ trợ vay mua nhà năm đầu có 6%. Năm 2 trở đi hơn 7% tí. 100% kp mua bảo hiểm nhân thọ nhé. Ae ai cần thì ới nha
 
Tao muốn mua nhà số 1 hay số 2 Hùng Vương cũng được
 
Tất cả các bạn có nhu cầu mua nhà tại Hà Nội có thể gặp mình, đảm bảo tư vấn chắc nịch không lòng vòng, các bạn gặp trực tiếp chủ nhà đàm bán ép giá. Giá từ chủ nhà đưa ra ko qua cầu qua kèo nào cả. Mình làm tự do, mình sẽ chia lại 1 nửa hoa hồng chủ nhà trả cho mình. Vui vẻ không quạu.
Đang có nhu cầu
 
Top