16/5 - Làm thịt Đồng hói yểm bùa miền Bắc - Đcm Đồng luôn

Đâu có phải hình đó đâu nhỉ
Đúng nó đó. Chạm 6
@lehieu28 cầu lô qua bạn bảo nay 191 đúng k. Làm gì chạy đc 15 ngày. Mới soi ra đc có 10 ngày tính từ ngày nổ đầu tiên là hôm 5/5 mà nhỉ. Cầu lộ quá. Bảo ông anh nay bỏ đi. Đánh cầu đó thà oánh mẹ 262 tiếp cho Đồng nó sợ. Cặp đó đang thông chốt. Nay khả năng vẫn ra. Nhưng ko ai dám chơi :)))
 
Đúng nó đó. Chạm 6
@lehieu28 cầu lô qua bạn bảo nay 191 đúng k. Làm gì chạy đc 15 ngày. Mới soi ra đc có 10 ngày tính từ ngày nổ đầu tiên là hôm 5/5 mà nhỉ. Cầu lộ quá. Bảo ông anh nay bỏ đi. Đánh cầu đó thà oánh mẹ 262 tiếp cho Đồng nó sợ. Cặp đó đang thông chốt. Nay khả năng vẫn ra. Nhưng ko ai dám chơi :)))
Để t làm xiên 2 262 505
 
Đúng nó đó. Chạm 6
@lehieu28 cầu lô qua bạn bảo nay 191 đúng k. Làm gì chạy đc 15 ngày. Mới soi ra đc có 10 ngày tính từ ngày nổ đầu tiên là hôm 5/5 mà nhỉ. Cầu lộ quá. Bảo ông anh nay bỏ đi. Đánh cầu đó thà oánh mẹ 262 tiếp cho Đồng nó sợ. Cặp đó đang thông chốt. Nay khả năng vẫn ra. Nhưng ko ai dám chơi :)))
Thấy hắn bảo ăn hơn chục ngày r ;))))
Tôi cũng lười soi kkk thằng cha này hay ăn kiểu là ăn cả tháng lắm,bh ăn cũng khoe tôi 😂
 
Đúng nó đó. Chạm 6
@lehieu28 cầu lô qua bạn bảo nay 191 đúng k. Làm gì chạy đc 15 ngày. Mới soi ra đc có 10 ngày tính từ ngày nổ đầu tiên là hôm 5/5 mà nhỉ. Cầu lộ quá. Bảo ông anh nay bỏ đi. Đánh cầu đó thà oánh mẹ 262 tiếp cho Đồng nó sợ. Cặp đó đang thông chốt. Nay khả năng vẫn ra. Nhưng ko ai dám chơi :)))
12 ngày r bạng ơi
 
Qua tao mơ thấy người thân thi đỗ đại học được 55,9 điểm xếp thứ 270.
 
Đề: Bộ 13,44 lót bệt tổng
3,5,8,9/3,5,8,9/3,5,8,9/3,5,8,9
 
Sửa lần cuối:
Top