16/5 - Làm thịt Đồng hói yểm bùa miền Bắc - Đcm Đồng luôn

7NptV6.png

đ.m đồng
 
CAy VL cay, chốt 4 hôm 7x thông bắc rồi. Thế này thì thi thố lồn gì :((
AE vào có bộ đề nào ngon mời thảo luận để mai em lên dàn . Mời các chư vị lên số :vozvn (41):
Thôi tao xin đề ai kéo bằng thế thôi
 
CAy VL cay, chốt 4 hôm 7x thông bắc rồi. Thế này thì thi thố lồn gì :((
AE vào có bộ đề nào ngon mời thảo luận để mai em lên dàn . Mời các chư vị lên số :vozvn (41):
Đào chạm cứng 5:
Tam thủ đào: 05-50-55.
Lót Đào: 5x5.
Lô xiên quay 4: 06-65-71-76.
Húp.
Hn lần đầu ăn dc x4 của năm 2024. Nhưng đánh bé 10k.
 
CAy VL cay, chốt 4 hôm 7x thông bắc rồi. Thế này thì thi thố lồn gì :((
AE vào có bộ đề nào ngon mời thảo luận để mai em lên dàn . Mời các chư vị lên số :vozvn (41):
M phải để th lubu nó mở thớt thì mới hết đen được :vozvn (20):
 
Top